The REACH (A’U TONU KI AI) Team Returns from ‘Eua Sione

A’u Tonu Ki ai (‘Eua) – REACH Project

Fakaafe atu ki he kainga kotoa pe ‘o e Fungafonua ki ‘EUA,mei he Poloseki “Au Tonu Ki Ai – REACH”. Ko e polokalama mahu’inga ‘eni, ‘a ia ko hono fakaa’u atu ‘a e ngaahi sevesi ‘a e pule’anga mo e ngaahi kautaha ‘ikai fakapule’anga ki he ngaahi kolo ki ‘uta mo e ngaahi tukui motu.

‘Oku ‘amanaki ke nau ‘i ‘Eua he uike kitu’a, kataki ‘o toki vakai hifo pe ki he taimi tepile ‘enau polokalama ‘oku ha atu ‘i lalo.