Ko hono faka’ilonga’i ‘a e kamata ‘o e kemipeini ki he Mate Ma’a Tonga mo e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ‘i he Digicel Square ‘i loto Nuku’alofa ‘a ia na’e me’a ‘i he polokalama ni ‘a e ‘Eiki Palemia Hon Hu’akavameiliku mo e Minisita ki Muli ‘a ‘Aositelelia Hon Penny Wong, kae pehe ki he Talafekau lahi ‘a ‘Aositelelia ki Tonga ni HE. Ms Rachael Moore, Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti mo e ni’ihi kehe pe na’a nau kau fakataha mai ‘i he poupou ki he ‘etau timi Mate Ma’a Tonga