Ministry of Internal Affairs

Fakavelevela ki he Mate ma’a Tonga

Hokohoko atu ai pe ‘a hono fakamafana’i ‘a e Tonga ki he teu ko ia ‘a e va’inga ‘a e Mate Ma’a Tonga pea mo e Kiwi ‘o Nu’usila ‘i he ‘aho 25 ‘o e mahina ni. ‘Oku ‘ikai kei fa’a tatali ‘a e kau mata sipoti ke a’u ki he ‘aho ko ‘eni. Na’e kau mai foki pea mo e ifi ‘a e Tau Malu’i ‘o ‘ene ‘Afio ki he polokalama. ‘Oku toe pe uike ‘e taha mo e konga pea tau a’u ki he va’inga ko ‘eni.

Captain Kuluka
Captain Saafi
Hou'eiki Falealea

Previous
Next

APK QR-codeĀ 

Scan QR-CODE with your phone camera to download APK

Pe ko ho’o click hangatonu pe ‘i he QR-CODE ke download.

Lotu ‘Aukai
Fakafeta’i ‘i he lava kakato ‘a e ouau lotu vete ‘aukai fakafonua ‘a Tonga ‘a ia na’e fakahoko pe ia ki he ‘apiako Upper Room ‘a e Feohi’anga Mo’ui Fo’ou ‘ia Kalaisi ‘i Ha’ateiho ‘i he ‘aho Sapate 29 ‘o Me 2022.
Ko e tangata malanga ‘o e ‘aho ko Rev Pohiva Tu’i’onetoa. Na’e me’a foki heni ‘a e ‘Eiki Palemia Hon Hu’akavameiliku ka e pehe ki he ni’ihi ‘o kinautolu ‘a e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti, pehe foki ki he Sea ‘o e Fakataha’anga Fakafonua ‘o e Kau Takilotu ‘o Tonga Rev Semisi Fonua mo e ni’ihi ‘o kinautolu ‘a e kau takilotu, mo honau kau fakafofonga.