Ko e polokalama ‘a e Va’a Ngaue ki he Fakalakalaka’i e To’utupu ‘a e Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, ki hono fakaivia e to’utupu ‘o Tonga.🙏💖

https://youtu.be/D0yFk6MjXvU,