‘Oku kei hokohoko atu pe ‘a e folau ‘a kinautolu kuo ma’u ngaue ki he ngaahi ngaue fakafa’ahi ta’u.

Malo e ngaue Va’a Ma’u Ngaue ki Tu’apule’anga, ki hono fakafolau atu ‘etau kau ngaue fakafaha’ita’u ki Nu’usila mo ‘Aositelelia.Manatu kau ngaue ko ho’o mou ‘alu ko e kau ‘Amipasitoa kimoutolu ma’a Tonga….’Oua na’a ngalo ‘etau moto “‘Otua mo Tonga ko hoku Tofi’a”, kae pehe foki ki homou ngaahi famili.Talamonu Read more…