Category: WAGE

Polokalama A’u Tonu

Vika, Taniela pea mo Luseane mei he Tafa’aki ‘a e Kau faingata’a’ia

Ko e ngaahi ‘ata mei he polokalama ‘a e “Poloseki A’u Tonu Ki Ai”, ‘a ia ko e ‘aho ni Monite 16 mo e Tusite 17 ‘oku nau ‘i he Vahenga Kolofo’ou ‘i he fale fakataha’anga ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Popua.Ko e faingamalie ‘eni ‘oku fakaa’u atu ai ‘a e ngaahi sevesi ‘a e Pule’anga ki he ngaahi tukui kolo hange ko e tafa’aki ki he laiseni, ID Fakafonua, Paasipooti, pehe ki he tokoni mei he ngaahi senita ‘oku nau tokangaekina ‘a e hao mo malu ‘a e kakai fefine mo e fanau pea pehe ki he Potungaue Polisi Va’a Ngaue ki Tu’a tautautefito ki he ngaahi polisi fakakolo pehe ki he Va’a Ngaue ‘oku nau tokangaekina ‘a e fakamamahi ‘i ‘api, ‘oku ‘i heni mo e Senita tokoni fekau’aki mo e Lao Malu’i ‘o e Famili, pehe foki ki he ngaahi Va’a Ngaue ‘a e Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ke tokoni atu ki ho’o mou ngaahi fiema’u, ko ia ‘oku fakaafe’i atu ai heni ‘a e kainga ko ia ‘o e Vahenga Kolofo’ou ke mou lava mai ki he fale fakataha’anga ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Popua ‘o faka’aonga’i ‘a e tokoni ko ‘eni ‘a e Poloseki A’u Tonu Ki ai ‘a ia ‘oku fengau’aki ai heni ‘a e UNDB, UN Women pea mo e Pule’anga Siapani ki hono fakapa’anga ‘a e ngaue ni.

Uikelotu Fakakovikaetau mei he Tafa’aki ki he ma’u ngaue ki Muli

Polokalama “A’U TONU”

Ko e ngaahi ‘ata mei he polokalama ‘a e “Poloseki A’u Tonu Ki Ai”, ‘a ia ko e ‘aho ni Monite 16 mo e Tusite 17 ‘oku nau ‘i he Vahenga Kolofo’ou ‘i he fale fakataha’anga ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Popua.Ko e faingamalie ‘eni ‘oku fakaa’u atu ai ‘a e ngaahi sevesi ‘a e Pule’anga ki he ngaahi tukui kolo hange ko easy hide ip crack e tafa’aki ki he laiseni, ID Fakafonua, Paasipooti, pehe ki he tokoni mei he ngaahi senita ‘oku nau tokangaekina ‘a e hao mo malu ‘a e kakai fefine mo e fanau pea pehe ki he Potungaue Polisi Va’a Ngaue ki Tu’a tautautefito ki he ngaahi polisi fakakolo pehe ki he Va’a Ngaue ‘oku nau tokangaekina ‘a e fakamamahi ‘i ‘api, ‘oku ‘i heni mo e Senita tokoni fekau’aki mo e Lao Malu’i ‘o e Famili, pehe foki ki he ngaahi Va’a Ngaue ‘a e Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ke tokoni atu ki ho’o mou ngaahi fiema’u, ko ia ‘oku fakaafe’i atu ai heni ‘a e kainga ko ia ‘o e Vahenga Kolofo’ou ke mou lava mai ki he fale fakataha’anga ‘o e Siasi Uesiliana ‘o Popua ‘o faka’aonga’i ‘a e tokoni ko ‘eni ‘a e Poloseki A’u Tonu Ki ai ‘a ia ‘oku fengau’aki ai heni ‘a e UNDB, UN Women pea mo e Pule’anga Siapani ki hono fakapa’anga ‘a e ngaue ni.