Malo e ngaue Va’a Ma’u Ngaue ki Tu’apule’anga, ki hono fakafolau atu ‘etau kau ngaue fakafaha’ita’u ki Nu’usila mo ‘Aositelelia.Manatu kau ngaue ko ho’o mou ‘alu ko e kau ‘Amipasitoa kimoutolu ma’a Tonga….’Oua na’a ngalo ‘etau moto “‘Otua mo Tonga ko hoku Tofi’a”, kae pehe foki ki homou ngaahi famili.Talamonu atu ki he folau ‘oku mou fakahoko.

Ko e ngaahi ‘ata ‘eni teuteu atu ke folau e fanau mau ngaue ki Aositelelia ko e toko 144 SWP, pea toko 2 pe folauki NZ RSE. Talamonu atu ke mou mau ha folau lelei. Ko e vaka hoko ‘e toki folau parallels desktop 16 crack mai ‘aho ‘uluaki ‘o Sune.Fakamanatu atu ai pe oku lele lelei ai pe ‘etau lesisita mei he ‘ofisi e MIA – Tonga Old Water Board building ‘aho Monite, Pulelulu mo e Falaite ki he ngaahi faka’eke’eke ko ’emau landline 740-1864, 740-1867, 740-1045.


Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *