Fakataha ‘a e Va’a Setisitika ‘a e Pule’anga mo e Potungaue Ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua makatu’unga ‘i he mahu’inga ke fai ha fengaue’aki fakataha tautautefito ki he ngaahi ngaue ‘oku fekau’aki tonu mo e tanaki ‘o e ngaahi fakamatala faka-setisitika. ‘Oku mahu’inga ‘a e fengaue’aki ko ‘eni ke fakapapau’i ‘oku tonu mo pau ‘a e ngaahi fakamatala mo e ngaahi fika ‘oku ngaue’aki, ‘ikai ko ia pe ka ‘oku tokoni lahi foki ‘eni ki hono teke ‘o e fakalakalaka pea ke a’usia foki ‘a e ngaahi palani ngaue ‘a e Potungaue.

 

en_USEnglish