Category: Lotu ‘Aukai

Lotu ‘Aukai

Fakafeta’i ‘i he lava kakato ‘a e ouau lotu vete ‘aukai fakafonua ‘a Tonga ‘a ia na’e fakahoko pe ia ki he ‘apiako Upper Room ‘a e Feohi’anga Mo’ui Fo’ou ‘ia Kalaisi ‘i Ha’ateiho ‘i he ‘aho Sapate 29 ‘o Me 2022.
Ko e tangata malanga ‘o e ‘aho ko Rev Pohiva Tu’i’onetoa. Na’e me’a foki heni ‘a e ‘Eiki Palemia Hon Hu’akavameiliku ka e pehe ki he ni’ihi ‘o kinautolu ‘a e Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti, pehe foki ki he Sea ‘o e Fakataha’anga Fakafonua ‘o e Kau Takilotu ‘o Tonga Rev Semisi Fonua mo e ni’ihi ‘o kinautolu ‘a e kau takilotu, mo honau kau fakafofonga.