Project Steering Committee (PSC)

Ko e fuofua Fakataha ‘a e Project Steering Committee (PSC) ‘o e Poloseki Taukei ‘Ilo mo e Ma’u Ngaue ma’ae Kakai Tonga ki he ta’u 2022. Na’e fakahoko ia ki he fakataha’anga ‘I Fa’onelua, pea na’e tataki ia ‘e he Sea ‘o e fakataha ka ko e Palemia ‘o Tonga Hon. Hu’akavameiliku koe crack avast premier 2019 minisita ia ki ‘a e Potungaue ako. Na’e kau mai mo e Minister ‘a e Potungaue Ngaahi Ngaue fakalotofonua Hon. Sangster Saulala pea moe ngaahi kupu felave’i mei he Pule’anga hange ko e Falepa’anga, Potungaue Ngaahi Ngaue Fakalotofonua, pea moe Potungaue Ako. Ko e taumu’a ‘o e fakataha ni ko hono siofi ‘a e ngaue ‘i he ngaahi ta’u kuohili mo e ola ‘o e ngaue mei he ngaahi va’a kehekehe e 4 ‘o e Poloseki pehe ki he’enau ngaahi fakamole, ngaahi pole na’a nau fehangahangai moia mo ha ngaahi lesoni ‘e ‘aonga ki he hoko atu pehe foki ki he ngaahi tafa’aki mahu’inga ‘e fiema’u ki he fakalakalaka ‘a e ngaue. Ko e ngaahi tafa’aki koeni ‘e tafataha pe ki he avast premier license file 2018 ngaahi va’a ‘e 3 ‘a e Poloseki kae tautautefito ki he Component 1 ‘o tokanga ki he Conditional Cash Transfer (CCT) ‘i hono tokoni’I ‘o e ngaahi famili ke ako’i ‘enau fanau. Pehe foki ki he Component 2 (TSSF) ‘I he ako’I ‘a e taukei ngaue pea moe Component 3 ‘I hono siofi ‘a e kau ngaue ki tu’apule’anga (LMP).

project
project1
project2
project3
project4
project5

Previous
Next