Hokohoko atu ai pe ‘a hono fakamafana’i ‘a e Tonga ki he teu ko ia ‘a e va’inga ‘a e Mate Ma’a Tonga pea mo e Kiwi ‘o Nu’usila ‘i he ‘aho 25 ‘o e mahina ni. ‘Oku ‘ikai kei fa’a tatali ‘a e kau mata sipoti ke a’u ki he ‘aho ko ‘eni. Na’e kau mai foki pea mo e ifi ‘a e Tau Malu’i ‘o ‘ene ‘Afio ki he polokalama. ‘Oku toe pe uike ‘e taha mo e konga pea tau a’u ki he va’inga ko ‘eni.

Captain Kuluka
Captain Saafi
Hou'eiki Falealea

Previous
Next