Category: Mate Ma’a Tonga Campaign

Fakavelevela ki he Mate ma’a Tonga

Hokohoko atu ai pe ‘a hono fakamafana’i ‘a e Tonga ki he teu ko ia ‘a e va’inga ‘a e Mate Ma’a Tonga pea mo e Kiwi ‘o Nu’usila ‘i he ‘aho 25 ‘o e mahina ni. ‘Oku ‘ikai kei fa’a tatali ‘a e kau mata sipoti ke a’u ki he ‘aho ko ‘eni. Na’e kau mai foki pea mo e ifi ‘a e Tau Malu’i ‘o ‘ene ‘Afio ki he polokalama. ‘Oku toe pe uike ‘e taha mo e konga pea tau a’u ki he va’inga ko ‘eni.

Captain Kuluka
Captain Saafi
Hou'eiki Falealea

Previous
Next

Faka’ilonga’i Kemipeini ki he Mate Ma’a Tonga

Ko hono faka’ilonga’i ‘a e kamata ‘o e kemipeini ki he Mate Ma’a Tonga mo e Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua ‘i he Digicel Square ‘i loto Nuku’alofa ‘a ia na’e me’a ‘i he polokalama ni ‘a e ‘Eiki Palemia Hon Hu’akavameiliku mo e Minisita ki Muli ‘a ‘Aositelelia Hon Penny Wong, kae pehe ki he Talafekau lahi ‘a ‘Aositelelia ki Tonga ni HE. Ms Rachael Moore, Hou’eiki Minisita ‘o e Kapineti mo e ni’ihi kehe pe na’a nau kau fakataha mai ‘i he poupou ki he ‘etau timi Mate Ma’a Tonga